Aanleveren administratie 2018 t.b.v jaarstukken

04-12-2018

Nog maar heel even en 2019 begint al weer. Voor ABalance breken de drukke tijden weer aan. Zorg ervoor dat u uw administratie tijdig aanlevert, dan kunnen wij er voor gaan zorgen dat alles correct en zo snel mogelijk wordt afgewikkeld. Via deze weg willen wij u bedanken voor de prettige samenwerking in 2018 en wij wensen u fijne feestdagen en een sprankelend & succesvol 2019. Wat dient u aan te leveren? Lees verder. 

Verhoging BTW 6% naar BTW 9%

04-12-2018

Per 1 januari 2019 wordt het verlaagde btw tarief verhoogd van 6% naar 9%. Indien u als ondernemer goederen levert of diensten verricht die onder het verlaagd btw-tarief vallen, moet u tijdig actie ondernemen. Tot en met 31 december 2018 blijft het verlaagd btw-tarief 6% gelden, maar daarna moet u 9% btw in rekening brengen. Voor de vraag of het 6%-tarief of het 9%-tarief toegepast moet worden op de prestaties, is het moment waarop het goed is geleverd of de dienst door u als ondernemer wordt verricht van belang. Lees verder. 

Welke fiscale faciliteiten loopt u mis als u niet voldoet aan het urencriterium

04-12-2018

Als ondernemer in de inkomstenbelasting heeft u recht op een aantal specifieke fiscale faciliteiten. Voor een aantal ervan geldt dat u minstens 1.225 uur per jaar in uw bedrijf actief moet zijn en dat dit meer dan de helft van al uw totaal gewerkte uren is. Deze laatste eis geldt niet voor starters.  Lees verder. 

Welke zorgkosten zijn er in 2018 aftrekbaar

04-12-2018

Bepaalde ziektekosten gemaakt in 2018 die verband houden met ziekte of invaliditeit, zijn aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting 2018. Hierdoor betaalt u minder belasting.  Lees verder. 

Eten en drinken buiten de deur

04-12-2018

Voor de inkomstenbelasting en de btw gelden specifieke regels voor de aftrek van eten en drinken die genuttigd worden buiten de deur. Hoe zit de vork in de steel? Lees verder. 
 

Belasting over vermogen verandert in de aangifte 2017!

15-12-2017

Het forfaitaire rendement in box 3 wordt met ingang van 2017 niet meer vastgesteld aan de hand van een vast percentage (2016: 4%). Om meer aan te sluiten bij het daadwerkelijke (lagere) rendement wordt er uitgegaan van een rendement op spaargeld en een rendement op beleggingen. Afhankelijk van de hoogte van uw totale vermogen wordt hiermee een voor uw situatie specifiek forfaitair rendement berekend. Lees verder.

Etentjes met relaties aftrekbaar?

2-12-2017

De kosten van etentjes zijn alleen aftrekbaar als deze (mede) een zakelijk karakter hebben. Om dat aannemelijk te maken is het van belang dat goed wordt vastgelegd met wie er gegeten wordt en wat het doel daarvan is. Lees verder.

Investeer en betaal minder belasting: KIA

15-11-2017

Misschien is het voordelig om dit jaar nog te investeren, of dit juist over het jaar heen te tillen. Mogelijk dat u optimaal gebruik kunt maken van de investeringsaftrek en betaalt u minder belasting. De meest bekende is de Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA).  Lees verder.

Aanleveren administratie t.b.v. jaarstukken 2017

1-11-2017

Nog heel even en 2018 begint alweer. Voor ABalance breken de drukke tijden weer aan. Wanneer u uw administratie compleet aanlevert, zal uw administratie als eerste verwerkt worden. Wilt u weten welke gegevens u dient aan te leveren? Lees verder.

Bewaartermijnen van uw administratie

31-10-2017

U bent verplicht om uw administratie 7 jaar te bewaren! Lees verder.

Hogere aftrek gemengde kosten

7-12-2016

De Staatssecretaris heeft aangekondigd het aftrekpercentage van bepaalde gemengde kosten voor IB-ondernemers en resultaatgenieters met ingang van 2017 te verhogen (dit geldt niet voor vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen). Dit betekend dat deze kosten vanaf 2017 waarschijnlijk voor een hoger percentage aftrekbaar zijn. Lees verder.


Nog plannen om te investeren?

12-11-2016

Eind van het jaar kan het nog van belang zijn om te investeren om zo nog in aanmerking te komen voor bepaalde fiscale aftrekmogelijkheden. Eén hiervan is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Lees verder.

Wet DBA verzachte omstandigheden

06-11-2016

Er is veel onrust en onzekerheid over de Wet DBA (vervanging van de VAR). Daarom krijgen zzp’ers en opdrachtgevers langer de tijd om zonder boete of naheffing hun werkwijze aan te passen, of hun (model)overeenkomst zo te wijzigen dat die overeenkomt met de manier van werken. Lees verder

Tenaamstelling factuur

08-10-2016

Om de btw op kosten als voorbelasting te mogen verrekenen, moet u beschikken over inkoopfacturen. Hieraan stelt de Belastingdienst diverse eisen waaronder een juiste tenaamstelling. Indien u als ondernemer goederen of diensten van een andere ondernemer afneemt, wordt hierover btw in rekening gebracht. Deze btw kunt u vervolgens verrekenen in uw aangifte omzetbelasting als voorbelasting. Uw bedrijf moet dan wel zelf ook btw-belaste prestaties verrichten. Voor de verrekening van deze inkoop-btw stelt de Belastingdienst een aantal eisen. Lees verder.

Tips

28-12-2015

Gebruik uw zakelijke bankrekening alleen voor zakelijke doeleinden. Waarom dit handig is voor uzelf maar ook voor uw boekhouder? Lees verder.

Betaal brandstof voor de zakelijke auto niet contant

28-12-2015

Als er sprake is van een auto van de zaak is alle BTW die voor de auto wordt betaald, als voorbelasting terug te vragen. Heeft u een auto van de zaak? Lees verder.

Houd rekening met lagere grens voor kwartaalopgaaf ICP

28-12-2015

Vanaf 2016 moeten ondernemers die in een kwartaal voor meer dan €50.000 aan goederen leveren aan ondernemers in andere EU-landen (intracommunautaire prestaties) voortaan maandelijks een opgaaf ICP indienen. In 2015 geldt nog een grens van €100.000 per kwartaal. Heeft u te maken met intracommunautaire prestaties (ICP)? Lees verder.

Let op de toeslagen!

28-12-2015

Het nieuwe jaar komt er aan en dat betekent dat de Belastingdienst vast gaat stellen in hoeverre u in het aankomende jaar in aanmerking komt voor diverse toeslagen. verwacht u dat uw inkomen aankomend jaar flink zal afwijken van het inkomen in 2015? Lees verder.

Lening DGA met BV is speerpunt belastingdienst 2016

23-12-2015

De belastingdienst gaat zich richten op het controleren van de hoogte van de rekening-courantlening van directeur-grootaandeelhouders (dga's) met hun bv, het renteloos lenen en het onttrekken van geld uit bv's voor onzakelijke doeleinden. Leent u geld van uw bv? en wilt u meer weten? Lees verder.

Latere ontvangst van aangiftebrief BTW 2016

22-12-2015

Uw organisatie krijgt de aangiftebrief voor de BTW dit jaar later dan anders. De belastingdienst stuurt deze aangiftebrief kort voor de aangiftedatum van het eerste tijdvak voor 2016. Ook te maken met het doen van aangifte omzetbelasting? Lees verder.

Wijzigingen in afdrachtsvermindering S&O

22-12-2015

Per 1 januari 2016 worden een aantal aanpassingen aan de afdrachtsvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) van kracht. Heeft u te maken met speur- en ontwikkelingswerk? en wilt u weten welke aanpassingen van kracht worden? Lees verder.

Fiscus let streng op contant opnemen vermogen

21-12-2015

De kans bestaat dat u tegen de lamp loopt als u voor het einde van het jaar nog even snel een groot bedrag aan contant geld van uw bankrekening opneemt om zo de belastingheffing over uw vermogen te voorkomen. De belastingdienst houdt dit namelijk goed in de gaten. Meer weten? Lees verder.

Aanleveren administratie t.b.v. jaarstukken 2015

23-12-2015

Nog heel even en 2016 begint alweer. Voor ABalance breken de drukke tijden weer aan. Wanneer u uw administratie compleet aanlevert, zal uw administratie als eerste verwerkt worden. Wilt u weten welke gegevens u dient aan te leveren? Lees verder.

Overstappen is eenvoudiger dan u denkt!

23-10-2015

Veranderen van boekhouder of accountant lijkt een ingrijpende keuze. Wij kunnen zorgen voor een goede overgang. We nemen de taak graag op ons, om de overgang professioneel en succesvol te laten verlopen. Ook toe aan een andere boekhouder? Lees verder.

VAR aanvragen voor 2016 niet nodig

15-10-2015

Normaal gesproken kunt u ieder jaar vanaf september een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aanvragen voor het volgende jaar, maar dit jaar hoeft dat niet. Meer weten? Lees verder.

Bijtelling volledig elektrische auto blijft 4%

12-10-2015

De fiscale voordelen van de hybride auto gaan verdwijnen. Het kabinet stimuleert in de toekomst alleen nog volledig elektrische auto's. Voor die auto's geldt straks tot en met 2020 het bijtellingstarief van 4 procent. Alle andere leaseauto's - ook hybrides - gaan naar 22 procent. Het hoogste tarief zakt daarmee van 25 naar 22. Heeft u zelf een elektrische auto en wilt u weten wat dit voor u betekent? Lees verder.

Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning

09-10-2015

De belastingvrijstelling voor schenkingen wordt vanaf 2017 verruimd. Vanaf dan mogen mensen tot 100.000 euro schenken aan personen naar eigen keuze. Lees verder.

Belastingplan 2016

18-09-2015

Prinsjesdag is een belangrijke dag in het proces om uw fiscale koers te bepalen. Vandaar dat wij u een overzicht geven van de belangrijkste fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2016. Wat betekenen de maatregelen voor u? En welke acties moet of kunt u ondernemen? Lees verder.

Wet Aanpak Schijnconstructies

30-06-2015

Met de Wet Aanpak Schijnconstructies wil de overheid uitbuiting, oneerlijke concurrentie en onderbetaling van werknemers tegengaan. Meer weten? Lees verder.

Overschrijding grens van 500 km privégebruik auto werkt over geheel jaar

22-06-2015

Onlangs heeft Hof Den Haag in zijn uitspraak enige punten van de bijtellingsregeling verduidelijkt. Zo moet een werkgever ook de bijtelling toepassen over een auto die slechts incidenteel is gebruikt voor privédoeleinden als de werknemer in hetzelfde jaar met een andere auto van de zaak de grens van 500 km passeert. Heeft u te maken met de bijtellingsregeling? Wellicht heeft dit ook voor u gevolgen. Lees verder.

Transitievergoeding bij ontslag

17-06-2015

Eén van de gevolgen van de nieuwe Wet werk en zekerheid is dat een werkgever vanaf 1 juli 2015 een zogeheten transitievergoeding moet uitbetalen aan een werknemer die wordt ontslagen en die minimaal twee jaar bij de werkgever in dienst is geweest. Dit geldt ook voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Heeft u personeel in dienst? en wilt u meer weten over deze transitievergoeding? Lees verder.

Wet Werk en Zekerheid

25-5-2015

Op 1 juli 2015 gaat de Wet werk en zekerheid (Wwz) in. De wijzigingen vinden plaats op het gebied van zowel het flexrecht, als het ontslagrecht en de werkloosheidswet. We zetten de belangrijkste wijzigen voor u op een rij. Lees verder.

Lever uw administratie 2014 tijdig aan

22-12-2014

Nog maar heel even en 2015 begint al weer. Voor ABalance breken de drukke tijden weer aan. Zorg ervoor dat u uw administratie tijdig aanlevert, dan kunnen wij er voor gaan zorgen dat alles correct en zo snel mogelijk wordt afgewikkeld. Via deze weg willen wij u bedanken voor de prettige samenwerking in 2014 en wij wensen u fijne feestdagen en een sprankelend & succesvol 2015. Wat dient u aan te leveren?

Werkkostenregeling vervangt definitief de onkostenregeling in 2015

01-12-2014

Heeft u personeel in dienst? Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht voor alle werkgevers. Voorheen gold de onkostenregeling en tot nu toe was er voor u de mogelijkheid te kiezen voor één van beide regelingen. Het is dan ook verstandig tijdig voorbereidingen te treffen. Lees verder.

VAR bestaat niet meer

25-11-2014

Bent u zzp'er of freelancer? Opdrachtgevers verlangen vaak dat u een VAR-verklaring overlegt. Daarmee zijn zij gevrijwaard van loonheffingsaanslagen. Vanaf 2015 is de VAR vervallen en komt daarvoor in de plaats de Beschikking Geen Loonheffingen (BGL). Maar hoe werkt dit nu voor u als zzp'er of freelancer in de praktijk? Lees verder.

Verschil tussen accountantskantoor en administratiekantoor

25-11-2014

Boekhouder, accountant, administrateur etc. Er zijn verschillende termen voor onze beroepsgroep. Hoewel ze voor de meesten op hetzelfde neerkomen is dat niet helemaal het geval. Met name tussen accountantskantoor en administratiekantoor bestaat een heel belangrijk verschil. Weet u welk verschil en wat dit voor u betekent bij het maken van een keus tussen een van beide? Meer weten?

Zakenzakboekje, alles wat een ondernemer in het MKB moet weten

01-11-2014

Het ondernemersplan, investeringsregelingen, belastingen. Als (startende) ondernemer krijgt u ermee te maken. Zaken waar een boekhouder of accountant wel raad mee weet. Een boekhouder of accountant is dé adviseur voor het MKB. Hij kan uw vragen op financieel, bedrijfseconomisch en fiscaal gebied beantwoorden. Dit ZakenZakboekje kan u helpen om een serieuze gesprekspartner te zijn van uw boekhouder of uw accountant. Interessant?
Bel met ons

Bel ons voor een kennismaking. Het is kosteloos en verplicht u tot niets.

Nu vragen?

Bent u ondernemer en heeft u een dringende vraag? Bel ons op 040-215 5 217 of mail naar info@ABalance.nl

Werken bij ABalance
ABalance heeft een vacature! Kijk hier.