Werkkostenregeling vervangt definitief de onkostenregeling in 2015


Heeft u personeel in dienst? Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht voor alle werkgevers. Voorheen gold de onkostenregeling en tot nu toe was er voor u de mogelijkheid te kiezen voor één van beide regelingen. Het is dan ook verstandig tijdig voorbereidingen te treffen.

Werkplekcriterium wordt noodzakelijkheidscriterium
Met de WKR wordt ook het noodzakelijkheidscriterium geïntroduceerd. U kunt vanaf 2015 gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en soortgelijke apparatuur onbelast verstrekken of vergoeden aan werknemers als zij deze zaken nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Ook vergoedingen en verstrekkingen die rechtstreeks met deze voorzieningen verband houden, vallen onder het noodzakelijkheidscriterium. Ook het internetgebruik thuis mag u onbelast vergoeden. Dit betekent dat het privégebruik van uw werknemers voor al deze zaken niet meer relevant is. U als werkgever bepaalt namelijk zelf of iets noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Vrije ruimte en gerichte vrijstellingen
De werkkostenregeling in de loonbelasting omvat de vergoedingen en vertrekkingen aan personeel. Uitgangspunt is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemer loon vormen, ook al zijn de kosten voor 100% zakelijk. Naast vergoedingen en verstrekkingen die altijd loon zijn, zijn er ook vergoedingen en verstrekkingen die u nooit tot het loon van de werknemer hoeft te rekenen:
- vrijgesteld loon;
- nihil waarderingen;
- vergoedingen voor intermediaire kosten;
- voordelen buiten de dienstbetrekking.

Per 1 januari 2015 is de vrije ruimte 1,2% van de totale fiscale loonsom (kolom 14 van de loonstaat) van uw onderneming. In deze vrije ruimte kunt u voorzieningen onderbrengen, zodat u ze onbelast aan werknemers kunt vergoeden of verstrekken. Voor werknemers zijn deze vergoedingen altijd onbelast. Er hoeft niet per werknemer bijgehouden te worden wat er vergoed of verstrekt wordt. Overschrijd het totale bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen de vrije ruimte, dan is het meerdere belast tegen een eindheffing van 80% voor rekening van de werkgever.

Voor bepaalde categorieën van vergoedingen en verstrekkingen gelden gerichte vrijstellingen, waardoor deze niet tot het loon van de werknemer gerekend worden en niet ten laste van de vrije ruimte komen. Deze gerichte vrijstellingen moeten wel worden aangewezen als eindheffingsloon. Naast deze gerichte vrijstellingen geldt voor bepaalde categorieën een nihil waardering.
Bel met ons

Bel ons voor een kennismaking. Het is kosteloos en verplicht u tot niets.

Nu vragen?

Bent u ondernemer en heeft u een dringende vraag? Bel ons op 040-215 5 217 of mail naar info@ABalance.nl

Werken bij ABalance
ABalance heeft een vacature! Kijk hier.