Wet Werk en ZekerheidOp 1 juli 2015 gaat de Wet werk en zekerheid (Wwz) in. De wijzigingen vinden plaats op het gebied van zowel het flexrecht, als het ontslagrecht en de werkloosheidswet. We zetten de belangrijkste wijzigen voor u op een rij.

Flexwerkers
De positie van flexwerkers moet door deze nieuwe wet versterkt worden. Flexwerkers kunnen vanaf 1 juli na twee jaar in plaats van na drie jaar aanspraak maken op een vast contract. Verder geldt voortaan ook bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer een aanzegtermijn; de werkgever moet uiterlijk een maand voor het aflopen van de overeenkomst laten weten of deze wordt voortgezet of niet.

In tijdelijke contracten van zes maanden of korter mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Ook mag alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding worden opgenomen in tijdelijke contracten.

Voor oproepkrachten met een nul-urencontract geldt na drie maanden dat het aantal afgesproken uren per maand minimaal gelijk moet zijn aan het gemiddeld aantal gewerkte uren in de voorafgaande drie maanden.

Ontslagrecht
Vanaf 1 juli 2015 is er een vaste ontslagroute. Als er sprake is van ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet de werkgever dit via het UWV regelen. Bij ontslag om andere redenen loopt de route via de kantonrechter.

Tot en met 30 juni 2015 konden werkgevers nog zelf kiezen. Werknemers die voor 1 juli 2015 via de kantonrechterroute werden ontslagen, kregen vaak een vergoeding mee. Deze kon behoorlijk oplopen. Het UWV kende geen ontslagvergoedingen toe, dus werknemers die via deze route werden ontslagen, stonden met lege handen.

Dit verandert dus per 1 juli. Dan krijgen alle werknemers bij ontslag recht op een transitievergoeding, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze moeten minstens twee jaar in dienst zijn geweest en de arbeidsovereenkomst moet op initiatief van de werkgever zijn beëindigd. Meer informatie over deze transitievergoeding vindt u in het volgende nieuwsartikel.

Als uw werknemer schriftelijk instemt met het ontslag, hoeft u geen van deze procedures te volgen. Uw werknemer krijgt hierbij 2 weken bedenktijd. In die tijd kan uw werknemer advies vragen en zijn instemming herroepen.

Werkloosheidswet
De maximale duur van de werkloosheidsuitkering wordt vanaf 1 januari volgend jaar geleidelijk teruggebracht. Wel zijn WW’ers al vanaf 1 juli 2015 verplicht om na een half jaar werkloosheid naar alle soorten werk te solliciteren, ook als het salaris of niveau lager zijn dan eerder het geval was.
Bel met ons

Bel ons voor een kennismaking. Het is kosteloos en verplicht u tot niets.

Nu vragen?

Bent u ondernemer en heeft u een dringende vraag? Bel ons op 040-215 5 217 of mail naar info@ABalance.nl

Werken bij ABalance
ABalance heeft een vacature! Kijk hier.