Transitievergoeding bij ontslag


Eén van de gevolgen van de nieuwe Wet werk en zekerheid is dat een werkgever vanaf 1 juli 2015 een zogeheten transitievergoeding moet uitbetalen aan een werknemer die wordt ontslagen en die minimaal twee jaar bij de werkgever in dienst is geweest. Dit geldt ook voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Heeft u personeel in dienst? en wilt u meer weten over deze transitievergoeding?

De transitievergoeding vervangt de ontslagvergoeding die de kantonrechter momenteel nog kan toekennen als een werknemer het niet eens is met zijn ontslag. De werknemer kan de transitievergoeding gebruiken om ander werk te vinden, bijvoorbeeld door een cursus of opleiding te volgen. Maar hij kan de vergoeding natuurlijk ook gebruiken om zijn inkomensdaling te compenseren.

Hoogte transitievergoeding
De transitievergoeding wordt berekend over hele periodes van 6 maanden dat uw medewerker bij u een arbeidscontract had. De transitievergoeding wordt ook berekend op basis van het bruto maandsalaris van uw medewerker. De transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat uw medewerker bij u in dienst is geweest:
• Uw ontslagen medewerker krijgt per gewerkt dienstjaar 1/3 maandsalaris als vergoeding.
• Heeft uw medewerker 10 jaar of langer bij u gewerkt? Dan krijgt hij vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van een 1/2 maandsalaris per volgend dienstjaar.
• Is uw medewerker 50 jaar of ouder? En heeft hij 10 jaar of langer bij u gewerkt? Dan geldt tot 2020 een overgangsregeling die ervoor zorgt dat zij een hogere transitievergoeding krijgen. Zij hebben voor elk dienstjaar boven hun 50e recht op een vergoeding van een maandsalaris. Dit geldt niet als u minder dan 25 werknemers in dienst hebt.

De transitievergoeding is maximaal € 75.000, tenzij uw medewerker meer dan € 75.000 verdient. Dan is de vergoeding maximaal 1 jaarsalaris. De transitievergoeding moet binnen een maand na afloop van de dienstbetrekking worden uitbetaald aan de medewerker of u kunt met uw medewerker een betalingsregeling afspreken voor het betalen van de transitievergoeding.

Geen transitievergoeding
U hoeft geen transitievergoeding te betalen wanneer:
• Uw medewerker korter dan 2 jaar bij u in dienst is geweest;
• Het ontslag het gevolg is van een ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw medewerker;
• Uw medewerker onder de 18 jaar is en maximaal 12 uur werkt;
• Uw medewerker de AOW leeftijd of een andere pensioengerechtigde leeftijd heeft;
• Er sprake is van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering;
• In uw cao een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen.
Bel met ons

Bel ons voor een kennismaking. Het is kosteloos en verplicht u tot niets.

Nu vragen?

Bent u ondernemer en heeft u een dringende vraag? Bel ons op 040-215 5 217 of mail naar info@ABalance.nl

Werken bij ABalance
ABalance heeft een vacature! Kijk hier.