Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)Met de Wet Aanpak Schijnconstructies wil de overheid uitbuiting, oneerlijke concurrentie en onderbetaling van werknemers tegengaan.

Er zijn diverse maatregelen genomen om schijnconstructies te voorkomen en aan te pakken:
• De ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon is uitgebreid. U bent als opdrachtgever nu ook aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer. Wanneer u een bedrijf inhuurt om werk voor u te doen, en dat bedrijf huurt weer een ander bedrijf in, ontstaat een keten. Alle schakels in de keten zijn samen verantwoordelijk voor het loon van de werknemers in die keten. Krijgen die hun loon niet? Dan kan iedere schakel aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van dat loon. Dat heet ketenaansprakelijkheid voor loon.
• U mag het salaris niet meer volledig contant uitbetalen. U moet minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het wettelijk minimumloon giraal overmaken.
• Een AOW'er heeft recht op het wettelijk minimumloon.
• U mag geen verrekeningen, bijvoorbeeld huisvesting of ziektekostenpremies, met het wettelijk minimumloon meer toepassen.
• U moet meer gegevens vermelden op de loonstrook.
• Het is niet meer mogelijk om een buitenlandse werknemer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding te betalen. U moet het doel van de onkostenvergoeding vermelden op de loonstrook van uw werknemer. Doet u dit niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.
• Krijgt uw werknemer het cao-loon niet betaald? Dan kan hij makkelijker naar de rechter stappen om het (volledige) cao-loon te eisen. Dat kan nu met een verzoekschrift, en niet meer via de deurwaarder.
• Maakt u zich schuldig aan onderbetaling of illegale tewerkstelling? Dan wordt dit openbaar gemaakt. De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maakt de namen van gecontroleerde bedrijven bekend. Werkgevers- en werknemersorganisaties wisselen informatie met de Inspectie SZW uit als ze vermoeden dat er geen cao-loon wordt betaald.
Bel met ons

Bel ons voor een kennismaking. Het is kosteloos en verplicht u tot niets.

Nu vragen?

Bent u ondernemer en heeft u een dringende vraag? Bel ons op 040-215 5 217 of mail naar info@ABalance.nl

Werken bij ABalance
ABalance heeft een vacature! Kijk hier.