Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning


De belastingvrijstelling voor schenkingen wordt vanaf 2017 verruimd. Vanaf dan mogen mensen tot 100.000 euro schenken aan personen naar eigen keuze.

Eenmalig geldt een verhoogde vrijstelling voor schenkingen die ouders doen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar in verband met de eigen woning. Het geld moet worden besteed aan de aankoop of verbouwing van de eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming of voor de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld van een voormalige eigen woning van het kind. De vrijstelling wordt met ingang van 2017 verhoogd tot €100.000,-. Tegelijkertijd vervalt de beperking dat de schenking moet zijn gedaan door een ouder aan een kind. De beperking in de leeftijd van de begunstigde blijft bestaan.
Bel met ons

Bel ons voor een kennismaking. Het is kosteloos en verplicht u tot niets.

Nu vragen?

Bent u ondernemer en heeft u een dringende vraag? Bel ons op 040-215 5 217 of mail naar info@ABalance.nl

Werken bij ABalance
ABalance heeft een vacature! Kijk hier.