Fiscus let streng op contant opnemen vermogen


De kans bestaat dat u tegen de lamp loopt als u voor het einde van het jaar nog even snel een groot bedrag aan contant geld van uw bankrekening opneemt om zo de belastingheffing over uw vermogen te voorkomen. De Belastingdienst houdt dit namelijk goed in de gaten.

U betaalt inkomstenbelasting over uw inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Dit vermogen bestaat onder andere uit spaargeld, aandelen of een tweede woning. Het maakt niet uit of uw spaargeld op een bankrekening staat of dat dit spaargeld in een oude sok verborgen zit. De Belastingdienst gaat uit van een rendement van 4% over de grondslag voor sparen en beleggen. De peildatum voor het bepalen van deze grondslag is 1 januari. Eventuele vermogensverschuivingen in de rest van het jaar maken daarbij niet uit. Banken geven het saldo van uw bankrekeningen op 1 januari door aan de fiscus.

Het is wel zo dat contant geld lastiger te traceren is. Dit maakt het aantrekkelijk om voor het einde van het jaar vermogen nog even snel onzichtbaar te maken voor de fiscus. Ook dit jaar houdt de Belastingdienst dit soort transacties weer nauwlettend in de gaten.
Het is voor de fiscus makkelijk om dit soort transacties te controleren. Banken zijn namelijk verplicht om ongebruikelijke transacties te melden. Bij ongebruikelijke transacties gaat het vooral om het witwassen van geld, financiering van terrorisme en het omzetten van bedragen vanaf €15.000. De Belastingdienst ontvangt ook deze informatie automatisch.

De mensen die deze ongebruikelijke transacties doen, hebben afgelopen jaar een brief ontvangen met daarin het verzoek om ook het contante geld aan te geven.
Bel met ons

Bel ons voor een kennismaking. Het is kosteloos en verplicht u tot niets.

Nu vragen?

Bent u ondernemer en heeft u een dringende vraag? Bel ons op 040-215 5 217 of mail naar info@ABalance.nl

Werken bij ABalance
ABalance heeft een vacature! Kijk hier.