Wet DBA verzachte omstandigheden tot 2018

Er is veel onrust en onzekerheid over de Wet DBA (vervanging van de VAR). Daarom krijgen zzp’ers en opdrachtgevers langer de tijd om zonder boete of naheffing hun werkwijze aan te passen, of hun (model)overeenkomst zo te wijzigen dat die overeenkomt met de manier van werken. 

Deze zogeheten implementatietermijn wordt verlengd van 1 mei 2017 tot in ieder geval 1 januari 2018. Gedurende deze implementatieperiode zal de Belastingdienst niet al handhavend optreden. Opdrachtgevers en zzp’ers krijgen tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing, tenzij sprake is van kwaadwillendheid.

Het kabinet wil de extra tijd gebruiken om de knelpunten van de Wet DBA op te lossen. Door alle onrust en onzekerheid zijn opdrachtgevers huiverig om zzp’ers in te huren en zijn zzp’ers op hun beurt bang om opdrachten kwijt te raken. Het onderscheid tussen ondernemerschap en dienstbetrekking sluit niet overal aan bij de praktijk. Om een stukje onrust weg te nemen krijgen de algemene modelovereenkomsten op de site van de Belastingdienst nu ook een bijsluiter om duidelijk te maken in welke gevallen ze kunnen worden toegepast. Ook komt er meer duidelijkheid over de vraag wanneer het gebruik van een (model)overeenkomst echt nodig is, maar vooral wanneer die niet nodig is.

Halverwege volgend jaar zal het kabinet bezien hoe het dan staat met de implementatie van de wet DBA. Als belangrijke knelpunten dan nog niet zijn opgelost, wordt mogelijk de implementatietermijn verder verlengd. Uit persberichten kan de indruk ontstaan dat er tot 1 januari 2018 helemaal geen regels gelden voor de samenwerking tussen zzp’ers en opdrachtgevers. Dat is niet het geval. De Wet DBA blijft van kracht. Alleen de handhaving wordt verzacht om de economie niet te schaden.

Bel met ons

Bel ons voor een kennismaking. Het is kosteloos en verplicht u tot niets.

Nu vragen?

Bent u ondernemer en heeft u een dringende vraag? Bel ons op 040-215 5 217 of mail naar info@ABalance.nl

Werken bij ABalance
ABalance heeft een vacature! Kijk hier.