Nog plannen om te investeren?

Eind van het jaar kan het nog van belang zijn om te investeren om zo nog in aanmerking te komen voor bepaalde fiscale aftrekmogelijkheden. Eén hiervan is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Het is nu van belang om te kijken wat u al geïnvesteerd heeft, om te bepalen of u dit jaar nog in aanmerking kunt komen. Om in aanmerking te komen moet u meer dan € 2.300 geïnvesteerd hebben in het betreffende jaar. Het bedrijfsmiddel waarin u investeert moet wel meer dan € 450 per stuk exclusief btw bedragen.

Heeft u tot nu toe nog niks geïnvesteerd, dan moet u dus een investering doen voor minimaal € 2.301 exclusief btw. Anders kunt u het wellicht beter verschuiven naar begin volgend jaar, als u dan meer plannen heeft om te investeren. Als u nu al bijna aan de grens zit, dan is het beste om juist nog aan het einde van het jaar nog iets te gaan investeren om voor aftrek in aanmerking te komen.

De aftrek bedraagt meestal 28% over het totale geïnvesteerde bedrag. Zie hieronder de tabel voor de grensbedragen.

Tabel Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

 Investering in €                         Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek                                                                       
 Niet meer dan 2.300 0% 
 2.301 t/m 56.02428% van het investeringsbedrag 
 56.025 t/m 103.748 € 15.687 
 103.749 t/m 311.242 € 15.687 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag 
boven € 103.748 
 311.243 en meer0% Bel met ons

Bel ons voor een kennismaking. Het is kosteloos en verplicht u tot niets.

Nu vragen?

Bent u ondernemer en heeft u een dringende vraag? Bel ons op 040-215 5 217 of mail naar info@ABalance.nl

Werken bij ABalance
ABalance heeft een vacature! Kijk hier.