Betaal minder belasting: KIA

Misschien is het voordelig om dit jaar nog te investeren, of investeringen juist over het jaar heen te tillen. Op die manier kunt u optimaal gebruik maken van de investeringsaftrek en betaalt u minder belasting. De meest bekende investeringsaftrek is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Voor de KIA moet u minimaal € 2.300 aan investeringen doen. Het maximum is € 312.176. Voor sommige bedrijfsmiddelen kunt u geen KIA krijgen. Zo vallen grond, goodwill en personenauto’s in principe niet onder de KIA. Ook bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 tellen niet mee. De KIA geldt zowel voor nieuwe als voor oude bedrijfsmiddelen.

 

In 2017 geldt voor de KIA de volgende tabel:

Investering meer dan

Investering maximaal

KIA

€ -

€ 2.300

€ 0

€ 2.300

€ 56.192

28% van het bedrag van de investeringen

€ 56.192

€ 104.059

€ 15.734

€ 104.059

€ 312.176

€ 15.734 minus 7,56% van het deel van de investeringen boven € 104.059

€ 312.176

 

€ 0

 

Voorkom de desinvesteringsbijtelling

Heeft u in de afgelopen vijf jaar de investeringsaftrek toegepast? En verkoopt u het bedrijfsmiddel weer? Dan krijgt u misschien te maken met de desinvesteringsbijtelling. Dit is een bijtelling bij de winst van uw onderneming, waardoor u dus een stukje van de eerdere aftrek terug moet betalen. Voor de desinvesteringsbijtelling geldt een drempel van € 2.300.

De desinvesteringsbijtelling geldt als u een bedrijfsmiddel vervreemdt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar van de investering. Het begrip vervreemding is ruimer dan alleen de verkoop van bedrijfsmiddelen. Bent u van plan om binnenkort een bedrijfsmiddel te vervreemden? Kijk dan of u dit kunt uitstellen tot na de vijfjaars grens.

 

Schat de hoogte van de winst in

Uw bedrijf moet over de winst van het hele jaar belasting betalen. Nu het eind van het jaar nadert, kunt u beter bepalen hoe hoog de winst van dit jaar wordt. Misschien lijkt u net in een hogere schijf voor de belasting te komen. Dit kunt u proberen te voorkomen. Probeer om kosten naar voren te halen. U kunt bijvoorbeeld ook de over dit jaar te betalen belasting verlagen door een voorgenomen investering al in 2017 te doen en investeringsaftrek te claimen.

Bel met ons

Bel ons voor een kennismaking. Het is kosteloos en verplicht u tot niets.

Nu vragen?

Bent u ondernemer en heeft u een dringende vraag? Bel ons op 040-215 5 217 of mail naar info@ABalance.nl

Werken bij ABalance
ABalance heeft een vacature! Kijk hier.