Eten en drinken buiten de deur              

Voor de inkomstenbelasting en de btw gelden specifieke regels voor de aftrek van eten en drinken die genuttigd worden buiten de deur. Hoe zit de vork in de steel?

Eten en drinken voor uzelf.
Eten en drinken dat u voor uzelf nuttigt buiten de deur, waar geen zakelijk belang tegenover staat, zijn privé kosten. Deze kosten zijn niet aftrekbaar van de winst en ook de btw mag niet in aftrek worden genomen.

Zakelijk belang.
De kosten voor eten en drinken dat u zakelijk onderweg nuttigt, zakelijk eten met personeel en zakelijk eten met relaties in een horecagelegenheid zijn voor 80% aftrekbaar. U heeft de mogelijkheid om 100% van de kosten in aftrek te brengen, maar dan moet u wel € 4.500,- bij uw winst optellen. Dit laatste is alleen interessant als het totaal aan beperkt aftrekbare kosten op jaarbasis meer dan € 22.500,- bedraagt. De btw op eten en drinken is niet aftrekbaar. De niet-aftrekbare btw mag u wel opvoeren als kosten indien er sprake is van een zakelijk belang. 


Let op:                                                                                                                               

-          het zakelijk karakter moet u wel kunnen aantonen. Dit kunt u aannemelijk maken door op de 

    bon/factuur te zetten met wie u heeft gegeten (naam en bedrijfsnaam) en wat de reden voor 

      het etentje was.

-          De kosten moeten wel in verhouding staan tot het nut dat die kosten hebben voor uw bedrijf. 

    Buitensporige kosten zullen bij een controle meteen de argwaan bij de controleurs oproepen.

-          Btw die u betaalt voor een zakelijk hapje en drankje buiten de deur is nooit aftrekbaar.

Bel met ons

Bel ons voor een kennismaking. Het is kosteloos en verplicht u tot niets.

Nu vragen?

Bent u ondernemer en heeft u een dringende vraag? Bel ons op 040-215 5 217 of mail naar info@ABalance.nl

Werken bij ABalance
ABalance heeft een vacature! Kijk hier.