Verhoging BTW 6% naar BTW 9%

Per 1 januari 2019 wordt het verlaagde btw tarief verhoogd van 6% naar 9%. Indien u als ondernemer goederen levert of diensten verricht die onder het verlaagd btw-tarief vallen, moet u tijdig actie ondernemen. Tot en met 31 december 2018 blijft het verlaagd btw-tarief 6% gelden, maar daarna moet u 9% btw in rekening brengen. Voor de vraag of het 6%-tarief of het 9%-tarief toegepast moet worden op de prestaties, is het moment waarop het goed is geleverd of de dienst door u als ondernemer wordt verricht van belang.  

Als de datum van presteren gelegen is in 2018, dan is het 6%-tarief van toepassing, ook als de factuur pas in 2019 door u aan uw afnemer wordt uitgereikt. Prestaties die onder het verlaagde btw-tarief vallen en die in 2019 worden verricht zijn belast met 9%-tarief. Bij vooruit gefactureerde bedragen in 2018 geldt een coulance regeling van de Belastingdienst.


De volgende goederen en diensten vallen onder anderen onder het verlaagde btw-tarief:

-          Voedingsmiddelen en logies

-          Boeken en periodieken

-          Diensten van kappers

-          Reparatie van fietsen

-          Reparatie van schoeisel en lederwaren

-          Werkzaamheden aan woningen die ouder zijn dan twee jaar zoals schilder- en 

       stucwerkzaamheden. 

Bel met ons

Bel ons voor een kennismaking. Het is kosteloos en verplicht u tot niets.

Nu vragen?

Bent u ondernemer en heeft u een dringende vraag? Bel ons op 040-215 5 217 of mail naar info@ABalance.nl

Werken bij ABalance
ABalance heeft een vacature! Kijk hier.