Aanleveren administratie t.b.v jaarstukken 2018 


Nog maar heel even en 2019 begint al weer. Voor ABalance breken de drukke tijden weer aan. Zorg ervoor dat u uw administratie tijdig aanlevert, dan kunnen wij er voor gaan zorgen dat alles correct en zo snel mogelijk wordt afgewikkeld. Via deze weg willen wij u bedanken voor de prettige samenwerking in 2018 en wij wensen u fijne feestdagen en een sprankelend & succesvol 2019. Wat dient u aan te leveren? 

Graag ontvangen wij onderstaande gegevens van u voor de verwerking van 2018.
Let op! Niet alle punten zullen bij u van toepassing zijn. U hoeft alleen aan te leveren wat op uw bedrijf en privésituatie betrekking heeft.

Zakelijk:
 1. Voorraad per 31-12-2018: Een gespecificeerde voorraadlijst per 31-12-2018 tegen inkoopprijzen excl. omzetbelasting
 2. Specificatie onderhanden werk ( per project en gefactureerde termijnen) per 31-12-2018
 3. Specificatie dubieuze debiteuren per 31-12-2018
 4. Stand hypothecaire leningen per 31-12-2018
 5. Stand langlopende leningen per 31-12-2018
 6. Stand (financial) lease verplichtingen per 31-12-2018
 7. Overzicht overlopende posten, nog te betalen kosten en vooruitbetaalde bedragen (incl. kopie nota's en betalingsbewijzen)
 8. Offertes c.q. opdrachtbevestiging van investeringen aangegaan in 2018 en in 2019 in gebruik 
 9. Overeenkomsten afgesloten in 2018 ( bank-/kredietovereenkomsten, leaseovereenkomsten, huurovereenkomsten, bonusregelingen etc. )
 10. Opgave van overige verplichtingen die niet uit de administratie blijken ( zoals inkoopcontracten, borgstellingen, investeringsverplichtingen e.d.)
 11. Indien auto in privé overzicht zakelijk gereden kilometers
 12. Indien auto zakelijk, overzicht auto's , fiscale waarde ( fiscale waarde incl. BPM en BTW) en de bijtelling werknemer(s)
 13. WOZ- waarde bedrijfspand
 14. Saldo liquide middelen per 31-12-2018 kas en bank ( financieel jaaroverzicht bank)
 15. Belastingaanslagen ontvangen in 2018
 16. Indien u de BTW aangifte zelf verzorgt, een kopie van de BTW aangiften 2018
 17. Indien er sprake is van een deelneming, gelieve de jaarcijfers hiervan aan te leveren

Privé:
 1. Jaaropgave 2018 van u en of fiscaal partner
 2. Jaaropgave ontvangen lijfrente/pensioenuitkering
 3. Financieel jaaroverzicht bank en hypotheek (privé)
 4. Financieel jaaroverzicht effectenportefeuille (privé)
 5. Betaalde premies voor Lijfrente en AO-verzekering
 6. Financieel jaaroverzicht minderjarige kinderen
 7. Voorletters, geboortedata en BSN nummer van uw minderjarige kinderen
 8. Beschikking WOZ-waarde eigen woning en overig onroerend goed
 9. Overzicht ziektekosten/ zorgkosten 2018
 10. Overzicht betaalde partner alimentatie en kinderalimentatie indien van toepassing
 11. Overzicht en nota's niet vergoede studiekosten voor werk van u of fiscaal partner
 12. Kopie voorlopige aanslagen en definitieve aanslagen opgelegd in 2018


Bel met ons

Bel ons voor een kennismaking. Het is kosteloos en verplicht u tot niets.

Nu vragen?

Bent u ondernemer en heeft u een dringende vraag? Bel ons op 040-215 5 217 of mail naar info@ABalance.nl

Werken bij ABalance
ABalance heeft een vacature! Kijk hier.